Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Θεματική Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον

Θέμα: Σ’ ένα άρθρο που προορίζεται για δημοσίευση στον τύπο, να ενημερώσεις τεκμηριωμένα το αναγνωστικό κοινό για τους κινδύνους που απειλούν την υγεία και τη ζωή του ανθρώπου, εξαιτίας της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος και να προτείνετε τρόπους προστασίας του.

Ενδεικτικό Σχεδιάγραμμα

Πρόλογος
Η αλόγιστη καταστροφή του φυσικού χώρου, μέσα στον οποίο και από τον οποίο ζούμε, έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια με επικίνδυνο ρυθμό. Η γήινη βιόσφαιρα έχει καταστραφεί σε τέτοιο σημείο που κινδυνεύει πραγματικά η φύση αλλά και ο ανθρώπινος πληθυσμός......


Κύριο Μέρος

Φαινόμενα καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος και επίδρασης τους στην ανθρώπινη ζωή
Ø  Η θερμοκρασία της γης αυξάνεται συνεχώς εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου. Μειώνονται οι βροχοπτώσεις, παρατηρείται λειψυδρία, ανυψώνεται η στάθμη των θαλασσών, αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες και οι μεταβολές γίνονται επικίνδυνες στην ανθρώπινη ζωή.

Ø  Τα τελευταία χρόνια μειώνεται το όζον σε σημείο ανησυχητικό. Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου περνούν στη γη και βλάπτουν ανεπανόρθωτα την υγεία του ανθρώπου. Προκαλούν τον καρκίνο και διάφορες άλλες παθήσεις.

Ø  Οι ανεξέλεγκτες βιομηχανικές εγκαταστάσεις δημιουργούν ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, το οποίο βέβαια έχει άμεση σχέση με τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Ακόμα και η ηχορύπανση αποτελεί μια άλλη βασική αιτία που καταστρέφεται η υγεία του ανθρώπου. Πιστεύουμε πως μια διεξοδική ανάλυση του θέματος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πόσο διαταράσσεται το οικοσύστημα και πόσο αλλοιώνεται η προσωπικότητα του ατόμου από την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Ø  Η εξαφάνιση των βιολογικών ειδών λόγω καταστροφής της περιβαλλοντικής κατοικίας, επισημαίνουν τον κίνδυνο ότι η χλωρίδα και η πανίδα στο μέλλον δεν μπορούν να υπάρχουν, γι’ αυτό χρειάζεται η προθυμία και επίσης χρειάζεται περιβαλλοντική αγωγή για να καταλάβουμε την αξία και τον κίνδυνο που διατρέχει το περιβάλλον.

Ø  Οι μεταλλάξεις που γίνονται στη φύση προκαλούν κι αυτές αλυσιδωτά προβλήματα για τον άνθρωπο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα πάθη και τις αδυναμίες του. Αφήνεται να δημιουργήσει βλαπτικέ συνέπειες για τον εαυτό του .

Ø  Ο μεγαλύτερος βέβαια κίνδυνος προέρχεται από τα απορρίμματα, τα χημικά απόβλητα, τα οποία χύνονται στις θάλασσες και δημιουργούν εστίες μόλυνσης. Το υπέδαφος, οι θάλασσες, οι ωκεανοί καταστρέφονται.

Ø  Η αλόγιστη εκμετάλλευση της φύσης φαίνεται και στο γεγονός ότι τεράστια προβλήματα δημιουργεί η  εξόρυξη διαφόρων ορυκτών. Όλα αυτά κινδυνεύουν να αφήσουν τη γη, με αντίκτυπο βέβαια τον άνθρωπο χωρίς ενέργειες, χωρίς πρώτες ύλες.

Συνδετική παράγραφος

 Προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος
Ø  Το περιβάλλον πρέπει να προστατευθεί και πρώτα απ’ όλα αυτό θα επιτευχθεί από τα Μ.Μ.Ε., τους επιστήμονες και τους πνευματικούς ηγέτες. Αυτοί έχουν τα όπλα της γνώσης και μπορούν να επηρεάσουν όσο είναι δυνατό τους νέους και όλους τους ανθρώπους για να σώσουμε το περιβάλλον. Με τα μέσα ενημέρωσης μπορούμε ασφαλώς να διαφωτίσουμε με τα διάφορα προγράμματα τον άνθρωπο, γιατί πιστεύουμε πως η διαφώτιση είναι στοιχείο πρόληψης.

Ø  Ένα άλλο σοβαρό θέμα είναι και το πρόβλημα που δημιουργείται από την έλλειψη της πολιτικής που ασκεί το κράτος. Πιστεύουμε πως θα πρέπει να γίνεται ο κατάλληλος προγραμματισμός, ώστε να σωθεί όσο είναι δυνατό το περιβάλλον. Το κράτος θα πρέπει να αφήσει κατά μέρος τα οικονομικά συμφέροντα και ν’ αποκαταστήσει την οικολογική ισορροπία. Αυτό βέβαια για να επιτευχθεί χρειάζεται να προσφερθούν κονδύλια στα πλαίσια μιας στρατηγικής που στόχο θα έχει τη διαφώτιση του κοινού.

Ø  Η συστηματική παιδεία θα βγάλει από τα αδιέξοδα το σύγχρονο άνθρωπο και θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να επισημάνουν το καυτό πρόβλημα που δημιουργείται σχετικά με την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Ø  Κάθε πολίτης έχει χρέος να συνειδητοποιήσει τη μεγάλη αλήθεια, πως χωρίς το περιβάλλον ο άνθρωπος δεν μπορεί να επιβιώσει, γι’ αυτό και πρέπει να σταματήσει την αλόγιστη εκμετάλλευση. Αν καταφέρει ν’ αντικαταστήσει το πετρέλαιο με την ηλιακή, την υδροηλεκτρική και τέλος τη γεωθερμική ενέργεια, τότε θα μπορούμε να μιλούμε για τη σωτηρία της φύσης.

Ø  Οι επιστήμονες θα πρέπει να προβληματιστούν για τις μεταλλάξεις της φύσης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν βέβαια αισθανθούμε όλοι τον κίνδυνο που μπορεί να δημιουργήσει η καταστροφή του περιβάλλοντος με τις διάφορες μεταλλάξεις που είναι ιδιαίτερα προκλητικές πάνω στη φύση και τον άνθρωπο. Η υγεία του ανθρώπου κινδυνεύει και πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και όχι οι ίδιοι οι επιστήμονες να γίνονται φορείς ύβρης, με το να καταστρέφουν το περιβάλλον.

Επίλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου