Λεξιλογικές Ασκήσεις1.   Από το κάθε ρήμα που σας δίνεται να γράψετε ένα παράγωγο ουσιαστικό και ένα επίθετο:

Ρήμα
Ουσιαστικό
Επίθετο
επιβάλλω
σκέφτομαι
προάγω
διατηρώ
ανατρέπω
πιέζω
αναλώνω
καλλιεργώ
ενδυναμώνω
πλήττω
2.   Να επιλέξετε τη σωστή σημασία της λέξης:

α. Υπερφαλαγγίζω:1. Ξεπερνώ, παρακάμπτω
                                2. Κυκλώνω, απαγορεύω την έξοδο στον εχθρό
                                3. Νικώ

β. Υποβολή:           1. Η απόφαση με κρίση και συναίνεση
                                2. Η έντεχνη επιβολή ιδεών
                                3. Η κρύπτη στο μέσο του προσκηνίου

γ. Ευεπίφορος:      1. Ο εύφορος
                                2. Ο επιρρεπής
                                3. Αυτός που επιφέρει κέρδη

δ. Άλογος:             1. Αυτός που πράττει με σύνεση
                                2. Αυτός που δεν κρατά το λόγο του
                                3. Αυτός που δε σκέφτεται λογικά


3.   Να επιλέξετε τη συνώνυμη λέξη των έντονα υπογραμμισμένων λέξεων:

προσοδοφόρος α.προσεκτικός  β.επικερδής                γ.προσοντούχος
ευδοκιμώ             α.καλλιεργώ     β.δείχνομαι ευνοϊκός  γ.προκόβω
επίτευξη               α.επιτυχία          β.εκτέλεση                   γ.πραγματοποίηση
καταμερισμός    α.διαίρεση         β.καταχώρηση             γ.κατακερματισμός
επίμοχθος          α.επίπονος        β.επίμονος                   γ.ακούραστος
μονομερής         α.μονόπλευρος β.μονολιθικός              γ.μονοκόμματος
μονήρης             α.μοναδικός       β.μοναχικός                 γ.μόνιμος


4.   Να ετυμολογηθούν οι παρακάτω λέξεις

Προσαρμογή < ………………………………………
Κατάχρηση < ………………………………..
Αυταπάτες <  ……………………………….
Υφιστάμενος < …………………………………
Δημοσιογράφος < ……………………………….
Νεοφανές < ……………………………..
Παραφθορές< ……………………………
Έλλειμα < ………………………………….


5.   Αντικαταστήστε τις έντονα γραμμένες λέξεις με άλλες συνώνυμες:
Καθένας από τους μεγάλους λαούς διαπρέπει.
Ας αψηφήσουμε την κοινή πατρότητα του πολιτισμού μας.
Να διατηρήσουμε τον κοινό μας πολιτισμό αμόλυντο από πολιτικές επιρροές.
Καταδικάστηκε για ιδιοποίηση δημόσιου εγγράφου.
Έχουν υπονομεύσει την επιβίωση του πλανήτη.

6.  Για κάθε λέξη που υπογραμμίζεται σας δίνονται τρεις, από τις οποίες μία είναι αντώνυμή της. Να βρείτε τα αντώνυμα:

χειραφέτηση    α.χειραγώγηση     β.αναβάθμιση                γ.υποβάθμιση
εμβρίθεια          α.υπανάπτυξη      β.αναποτελεσματικότητα γ.ρηχότητα
διαλεύκανση    α.διάλυση             β.συσκότιση                   γ.διαπόμπευση
συγχρωτισμός α.κοινωνικότητα    β.συσκότιση                  γ.απομόνωση
φιλοπονία         α.ατιμία                β.οκνηρία                       γ.αυταπάρνηση
ενεργητικότητα α.αλληλενέργεια  β.αστάθεια                     γ.παθητικότητα
τεκμηριωμένος α.αμφίβολος         β.αναπόδεικτος             γ.ανακριβής
εγρήγορση        α.βραδύτητα         β.στασιμότητα               γ.αποχαύνωση
διαφώτιση         α.προσεταιρισμός  β.προπαγάνδα             γ.ενημέρωση
ενημέρωση        α.παραπλάνηση     β.προπαγάνδα            γ.πληροφόρηση


7. Να συμπληρώσετε τα κενά που υπάρχουν στο παρακάτω κείμενο με ουσιαστικά ή επίθετα παράγωγα των λέξεων που δίνονται στις παρενθέσεις:

Το ................................... (κρίση) και επίμαχο θέμα είναι βεβαίως η κλωνοποίηση του ανθρώπου. Θα αρχίσω με την ............................(παραθέτω) ισχυρισμών που εύκολα καταρρίπτονται. Θα αναφέρω ...............................(εφαρμόζω) που ασφαλώς δεν είναι .............................. (δύναμαι) να γίνουν ........................... (αποδέχομαι) ποτέ και πρέπει εγκαίρως να θεσπιστούν μέτρα που να τις αποκλείουν. Θα τελειώσω με ............................ (εφαρμόζω) της κλωνοποίησης .................................. (ευεργέτης) για τον άνθρωπο. Οι γενικόλογες ...................................... (διακηρύσσω) κατά του κλωνισμού του ανθρώπου είναι τουλάχιστον επιπόλαιες.


8.  Σας δίνονται τα ρήματα. Να γράψετε ουσιαστικά και επίθετα απλά ή σύνθετα που παράγονται από αυτά:

           Ρήματα
        Ουσιαστικά
           Επίθετα
          αναλώνω
          τρέφω
          φαίνομαι
          εκλέγω
          δένω
          αποβάλλω
          ανατρέπω
          κινώ
          θέτω
          εμμένω
          δίνω

      9.  Να αντικαταστήσετε με άλλες συνώνυμες τους τις υπογραμμισμένες λέξεις:

      1) Οι εχθροί της δημοκρατίας βυσσοδομούν αδιάκοπα.
      2) Χρησιμοποίησε αθέμιτα μέσα, για να αναρριχηθεί στην εξουσία.
      3) Περίμενε με αδημονία το τρένο.
      4) Έδειξε πρωτοφανή αδράνεια την ώρα του ατυχήματος.
      5) Καταδικάστηκε για ιδιοποίηση δημόσιου εγγράφου.
      6) Πρέπει να αντιμετωπίσουμε θαρραλέα τις δυσμενείς συνθήκες.
      7) Με τις πράξεις σου αμαύρωσες το όνομά σου.
      8) Έχει την τάση να είναι δηκτικός στην κριτική του.