Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Θεματική Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον

Θέμα: Υποθέστε ότι είστε ένας επιστήμονας και σε μια συνέντευξη σας σ’ ένα δημοσιογράφο καλείστε να εκφράσετε τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον και να αναφερθείτε επίσης στους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να προστατέψει το περιβάλλον.

Ενδεικτικό Σχεδιάγραμμα

Πρόλογος
Μπορούμε λοιπόν ως ειδικοί επιστήμονες να εκφράσουμε τις απόψεις μας σχετικά με την τεχνολογία και τα προβλήματα που δημιούργησε αυτή στον άνθρωπο. Ωστόσο επιμένω πως μια τέτοια πολιτική, να μπορεί κανείς να δει την αλήθεια, θεωρείται θα έλεγα δύσκολη. Ως επιστήμονας όμως που έχω ευαισθητοποιηθεί σε θέματα περιβάλλοντος έχω τη γνώμη και μπορώ να εκφράσω την άποψη αυτή τονίζοντας για μια ακόμη φορά πως η τεχνολογία έχει το δικό της πρόσωπο. Μπορεί να βοηθήσει αλλά και να καταστρέψει τη φύση. Το τι έχει όμως δημιουργηθεί μέχρι σήμερα δεν μπορούμε να το καταγράψουμε εύκολα. Μπορούμε σε αδρές γραμμές να επισημάνουμε τις τρομερές επιπτώσεις της.

Κύριο Μέρος

Πως η τεχνολογία καταστρέφει το περιβάλλον
Ø  Η τεχνολογία δε, συνέβαλε στη δημιουργία πυρηνικών όπλων, όπλων μαζικής καταστροφής που σκοτώνουν και αποχερσώνουν τεράστιες εκτάσεις γης. Στη συνέχεια η υπερτελειοποίηση της συνέβαλε στη δημιουργία των χημικών και βιολογικών όπλων. Τα χημικά όπλα μπορούν να δημιουργούν βλαπτικές συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου αλλά και στη φύση. Τα δε βιολογικά τείνουν να εξαφανίσουν τον άνθρωπο.

Ø  Η ανεξέλεγκτη βιομηχανική εκπαίδευση λειτουργεί σήμερα χωρίς φραγμούς. Κανείς δεν μπορεί να διερωτηθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Πιστεύουμε όμως πως ήδη η ποιότητα ζωής του ανθρώπου συνεχώς καταστρέφεται. Δημιουργείται το μαύρο νέφος, η όξινη βροχή, διογκώνεται η ποσότητα του μονοξειδίου του άνθρακα, προκαλείται η τρύπα του όζοντος με ανεξέλεγκτες βέβαια βλαπτικές συνέπειες για την υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον. Θυσιάσαμε λοιπόν την ποιότητα ζωής μας χάρη στην ποσότητα αγαθών.

Ø  Είναι φανερό λοιπόν πως η τεχνολογία όπλισε το χέρι του ισχυρού για να εκμεταλλεύεται τη φύση κι όσο την εκμεταλλεύεται τόσο περισσότερες τρομερές συνέπειες μπορεί να δημιουργήσει. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πετρελαίου, μετάλλων κ.ο.κ. Είναι μια κατάσταση μη ανατρέψιμη.

Ø  Μεγάλα προβλήματα δημιουργούνται από την ανάπτυξη της τεχνολογίας και σε θέματα προώθησης του περιβάλλοντος, τα οποία βέβαια συνδέονται με την υπερκατανάλωση αγαθών. Τα καταναλωτικά αγαθά που είναι υποπροϊόντα της φύσης, πολλές φορές χύνονται σε διάφορους βιότοπους που μετατρέπονται με τη σειρά τους σε σκουπιδότοπους. Μια τέτοια εκμετάλλευση της φύσης και μόλυνσης του περιβάλλοντος ενοποιείται στην τεχνολογία.

Ø  Τα φαινόμενα και τα λιπάσματα όπως και τα διάφορα εντομοκτόνα, βλάπτουν ανεπανόρθωτα τη φύση. Οι ουσίες που περιέχουν είναι βλαπτικές για το περιβάλλον, διαταράσσουν το οικοσύστημα, επηρεάζεται η πανίδα και η χλωρίδα.

Συνδετική παράγραφος

Πως η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει και να θεραπεύσει ότι αυτή κατάστρεψε
Ø  Μπορεί να συμβάλει στην ανακύκλωση των προϊόντων και να παρεμποδίσει από το να μετατρέψουν τους βιότοπους σε σκουπιδότοπους. Πιστεύουμε πως μια τέτοια πολιτική μπορεί να είναι επιζήμια και να έχει οικονομικό κόστος, όμως είναι απαραίτητη γιατί βοηθά τον άνθρωπο να λύσει το πρόβλημά του περιβάλλοντος.

Ø  Η τεχνολογία θα συμβάλει στην ανακάλυψη και χρήση άλλων πηγών ενέργειας. Θα μπορέσει να βοηθήσει ώστε να χρησιμοποιηθεί σωστά η αιολική, η γεωθερμική και η υδροηλεκτρική ενέργεια. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν τόσες μορφές ενέργειας και να μην χρησιμοποιούνται σωστά.

Ø  Προφανώς η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό των βιομηχανιών, να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα φίλτρα για εξαερισμό, να υπάρχει βιολογικός καθαρισμός και γενικά να γίνεται τέτοια χρήση ειδικών μέσων ώστε να μην μολύνεται η ατμόσφαιρα. Μια τέτοια πολιτική δεν μπορεί παρά να σώζει το περιβάλλον.

Ø  Οι μηχανές που παράγει η τεχνολογία μπορεί να είναι σε θέση να προστατεύσουν το περιβάλλον, να το σώσουν και προπάντων να συμβάλουν στον καθαρισμό των λιμνών και των θαλασσών.

Ø  Με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μπορούν να καταγράφονται οι βλαπτικές ουσίες, ο βαθμός μόλυνσης του περιβάλλοντος και οι προβλεπόμενοι κίνδυνοι. Θα δίνεται η ευκαιρία λοιπόν στους ειδικούς να ενημερώνουν και να διαφωτίζουν για τις βλαπτικές συνέπειες που θα έχει η καταστροφή του περιβάλλοντος για τον άνθρωπο γενικότερα.

Επίλογος
Η τεχνολογία μπορεί να σώσει το περιβάλλον. Εδώ στηρίζουμε τις ελπίδες μας φτάνει να χρησιμοποιηθεί σωστά. Ξέρουμε πόσα κακά δημιούργησε και πόσα προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Στο χέρι του ανθρώπου είναι και να την κατευθύνει σωστά με κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου