Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Θεματική Ενότητα: Τεχνολογία - Οικονομία

Θέμα: Η οικονομική ανάπτυξη σήμερα οφείλεται στην τεχνολογία αφού είναι γενικά παραδεκτό πως η πρόοδος συντελείται με την υπερτελειοποίηση της μηχανής. Εκφράστε τις απόψεις σας σ’ ένα άρθρο που πρόκειται να δημοσιεύσετε στην εφημερίδα αντλώντας βέβαια παραδείγματα από τη σύγχρονη κατάσταση, επικαλούμενοι βέβαια τους τρόπους πειθούς.

Ενδεικτικό Σχεδιάγραμμα

Πρόλογος
Η οικονομική άνοδος συνδέεται άμεσα με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Είναι φανερό ότι η τεχνολογία έπαιξε το βοηθητικό παράδειγμα και δημιούργησε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να αυξηθεί η επιθυμία πολλών χωρών για βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και για συμπόρευση στον παγκόσμιο χώρο.

Κύριο Μέρος

Θετικά στοιχεία από το χώρο της τεχνολογίας και της οικονομίας                                 
Ø  Η μηχανή αύξησε την παραγωγικότητα των αγαθών και δημιούργησε όλες τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση βιοτικά και ποσοτικά της οικονομίας. Ταχύτατα εκτελούν οι μηχανές και παράγουν μαζικά.

Ø  Προγραμματίζονται οι κινήσεις των μηχανών, ελέγχεται η απαραίτητη αντοχή και επισημαίνονται βλαβερές ουσίες στα τρόφιμα με τις χημικές αναλύσεις. Μεγάλο ρόλο παίζει η νέα τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ø  Ο σημερινός άνθρωπος λειτουργεί σαν ο κύριος χειριστής των μηχανών. Αναλώνει λιγότερες πνευματικές δυνάμεις με τα νέα συστήματα πληροφόρησης και του παρέχεται σημαντική πληροφόρηση.

Ø  Συγκεντρώνονται πληροφορίες, ταξινομούνται και δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν κάθε στιγμή. Τα διάφορα προγράμματα αλλάζουν ανάλογα με τις νέες ανάγκες. Ο σημερινός άνθρωπος διεκπεραιώνει τις εργασίες του και χρησιμοποιεί κατάλληλα τις μηχανές. Το ωράριο μειώνεται και με την εξειδίκευση γίνεται πιο γρήγορα η εργασία και τυποποιούνται τα προγράμματα.

Ø  Τα Μέσα συγκοινωνίας προσφέρουν ασφάλεια και ταχύτητα. Με τα σύγχρονα μέσα συγκοινωνίας επιτυγχάνεται η συντόμευση του χρόνου και διεκπεραιώνεται σωστά η αλληλογραφία. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει και η τηλεφωνική επικοινωνία που επιτυγχάνεται για να εξυπηρετήσει και επαγγελματικούς λόγους.

Ø  Στο χώρο της διαστημικής τεχνολογίας έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές. Τα κράτη συνεργάζονται μεταξύ τους και γι’ αυτό μπόρεσαν να έχουν επιστημονικές επιτυχίες. Πολλές χρησιμοποιήθηκαν και για πρακτικούς σκοπούς.

Ø  Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής των τεχνολογικών επιτευγμάτων, τα σύγχρονα μέσα βοηθούν τους επιστήμονες στην εμβάθυνση της έρευνας τους και με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών οι οποίοι αφήνουν να σκεφτεί σε βάθος ο επιστήμονας.

Ø  Η αύξηση των γνώσεων και των τεχνικών μεθόδων, των εφαρμογών και των αναγκών της σημερινής κοινωνίας δημιούργησαν πολλά επαγγέλματα. Τα παλιά διασπάστηκαν και εμφανίστηκαν καινούρια. Αυξήθηκε η παραγωγή και σε ανταγωνιστικές σχέσεις σε πολλά επίπεδα.

Ø  Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθά σήμερα στην εξασφάλιση μιας σχέσης, μιας σωστής πορείας. Στο διαδίκτυο μπορεί να βρει κανείς πληροφορίες σχετικά με την αγορά της εργασίας, δηλαδή ποιες θέσεις ζητούνται περισσότερο, ποιες όχι και ακόμη ποιες προοπτικές έχουν τα επαγγέλματα. Απελευθερώνονται θέσεις εργασίας με δημόσιες και κυρίως ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Συνδετική Παράγραφος

Αρνητικά στοιχεία από το χώρο της τεχνολογίας και της οικονομίας                      
Ø  Η τεχνολογία επεμβαίνει στη φύση και την υπερεκμεταλλεύεται ώστε να ανατρέπει την οικολογική νοοτροπία.

Ø  Τα διάφορα προϊόντα είναι χημικά με κερδοσκοπικές βλέψεις. Για την παραγωγή τους χρησιμοποιείται η τεχνολογία. Οι κίνδυνοι είναι μακροπρόθεσμοι.

Ø   Πολλά αγαθά προβάλλονται με διάφορους τρόπους. Κυρίως επιδρά η διαφήμιση η οποία δημιουργεί στο κοινό πλασματικές ανάγκες. Μεγάλη είναι η σημασία της προβολής των αγαθών στις βιτρίνες των καταστημάτων που καλλιεργούν έτσι την καταναλωτική μανία.

Ø  Οι πολλές ανέσεις βιομηχανοποιούν τη ζωή του ανθρώπου. Τα πολλά μηχανικά συστήματα που χρησιμοποιεί εκτοπίζουν το άτομο με συνέπεια να ατροφούν κάποιες δυνάμεις.

Ø  Στο χώρο της τηλεπικοινωνίας παρατηρούνται υποκλοπές τηλεφωνημάτων. Κατασκοπεύουν άτομα και ομάδες, ενώ στα Μ.Μ.Ε. παρεμβαίνουν οι οικονομικοί παράγοντες. Παρουσιάζονται συχνά παράσιτα, γεγονός που δυσχεραίνει τη μετάδοση των τηλεοπτικών εκπομπών.

Ø  Επικρατεί ανταγωνισμός στους εξοπλισμούς, εθνικές διενέξεις, ιμπεριαλιστικές τάσεις των μεγάλων κρατών για να πουλήσουν όπλα. Γίνεται προσπάθεια για εφοδιασμό.

Ø  Η τεχνολογία μοίρασε τους λαούς σε ισχυρούς και αδύναμους οικονομικά. Προκάλεσε στην κοινωνία ανταγωνιστικές τάσεις, δημιούργησε ένα ισχυρό χάσμα.

Ø   Προκάλεσε προβλήματα εξειδίκευσης με αποτέλεσμα το άτομο που είναι εξειδικευμένο να χαρακτηρίζεται από πνευματική μονομέρεια και τα ενδιαφέροντα και οι προβληματισμοί του να είναι ελάχιστοι.

Ø  Αυξήθηκαν οικονομικές απολαβές στο χώρο του επαγγέλματος, αυτό όμως έσπρωξε τους ανθρώπους στη μεγιστοποίηση των κερδών, στην επιδίωξη μεγαλύτερων απολαβών και οικονομική άνεση.

Επίλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου