Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Μεθοδολογία Επιστολής

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η επιστολή είναι γραπτός λόγος που χρησιμοποιούμε, για να επικοινωνήσουμε με πρόσωπα τα οποία δεν είναι παρόντα - οικεία και μη - ή με κοινωνικές ομάδες που θεωρούμε ως κατάλληλους δέκτες των μηνυμάτων μας, με στόχο:
Ø  να πληροφορήσουμε για συμβάντα και καταστάσεις,
Ø  να διαπιστώσουμε προβλήματα,                
Ø  να μεταδώσουμε σκέψεις και συναισθήματα,
Ø  να εκφράσουμε απόψεις, εισηγήσεις, διαμαρτυρίες,
Ø  να ανακοινώσουμε προθέσεις.

Είδη Επιστολής
1. Τυπική - Επίσημη
2.Φιλική

Ως εκ τούτου:
 η προσφώνηση, η επιφώνηση, το περιεχόμενο, το ύφος, η γλώσσα μιας επιστολής τροποποιούνται σύμφωνα με:
Ø  τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του αποστολέα και του/της παραλήπτη/ριας
         (ηλικία, θέση, επάγγελμα, αξίωμα, μόρφωση, προσωπικότητα,
          συναισθήματα του καθενός),
Ø  το σκοπό και το χρόνο συγγραφής της επιστολής,
Ø  τη σχέση μεταξύ πομπού και δέκτη.

Η  Δομή της επιστολής πρέπει να ακολουθείται αυστηρά!

Ø  Χωροχρονικό πλαίσιο αναφοράς: γράφεται στο πάνω δεξιό άκρο και περιλαμβάνει τον τόπο και το χρόνο κατά τον οποίο γράφεται η επιστολή:
            π.χ. Λευκωσία, 1 Οκτωβρίου 2010.

Ø  Η προσφώνηση: Αγαπημένη μου μητέρα,
                                           Αγαπητέ Αντρέα,
                                           Μαρία μου,
                                           Αξιότιμε κύριε,
                                           Κύριε Διευθυντή,
                                          Έντιμε κύριε Υπουργέ,
                                          Σεβαστέ Κύριε

Ø  Το περιεχόμενο της επιστολής
• Πρόλογος:
Aφορμή για τη σύνταξη της επιστολής και στόχος του επιστολογράφου.
• Κύριο Μέρος:
􀂃 Έκθεση ενός θέματος, ενός προβλήματος, ενός φαινομένου, μιας άποψης κτλ.
􀂃 Απόδειξη με τη χρήση λογικών επιχειρημάτων, τεκμηρίων. διαπιστώσεων, παραδειγματικών αναφορών, μαρτυριών.
􀂃 Απόκρουση των αντίπαλων επιχειρημάτων(προβολή αντιρρήσεων, επιφυλάξεων, περιορισμών), που ισχυροποιεί τη θέση του αποστολέα.
• Επίλογος:
Περιεκτική ανακεφαλαίωση κατά την οποία ο επιστολογράφος εκφράζει σκεπτικισμό, συγκρατημένη αισιοδοξία ή καλεί τον /την αποδέκτη της επιστολής: να συμμεριστεί, να κατανοήσει, να ευαισθητοποιηθεί, να ανταποκριθεί έμπρακτα, να αναλάβει πρωτοβουλίες, να κινητοποιήσει φορείς.

Ø  Η επιφώνηση: (ανάλογη με την προσφώνηση)
                                Με εκτίμηση
                                      Με σεβασμό
                                      Με φιλικούς χαιρετισμούς
                                      Ευχαριστώ για τη φιλοξενία (για επιστολή στον τύπο)


Ø  Η υπογραφή: Γεώργιος Γεωργίου (επίσημη επιστολή)
                                     Χαριτίνη (φιλική επιστολή)

Σημείωση :
α) Ανάλογα με το βαθμό οικειότητας και σχέσης μεταξύ παραλήπτη και αποστολέα της επιστολής, σημειώνεται ή όχι και το επώνυμο.
β) Στις Παγκύπριες Εισαγωγικές εξετάσεις δεν επιτρέπεται οι μαθητές να σημειώνουν όνομα, ψευδώνυμο, τόπο ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που μπορεί να φανερώνει την ταυτότητά τους.

Επικοινωνιακό πλαίσιο επίσημης επιστολής
Γνωρίζοντας την ταυτότητα του δέκτη και τους στόχους της επιστολής μας:
􀂾 Χρησιμοποιούμε ύφος που φανερώνει σεβασμό και εμπιστοσύνη αναδεικνύει το δέκτη της επιστολής μας σε ξεχωριστό πρόσωπο δείχνει ότι τον θεωρούμε ως ειδήμονα, ως το πιο αρμόδιο πρόσωπο, για να δεχτεί την επιστολή μας και δεσμεύει το δέκτη να ανταποκριθεί στα αιτήματά μας
􀂾 Αρχίζουμε την επιστολή αναφερόμενοι στο θέμα ή / και στο στόχο μας, στο γιατί έχουμε επιλέξει αυτό το δέκτη και στο ποιοι είμαστε.


Παράδειγμα προλόγου:
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα .......... που εγείρεται με αφορμή το έτος ............... Απευθύνομαι σε εσάς ως το πλέον αρμόδιο πρόσωπο για θέματα ............................. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως θα ενστερνιστείτε τους φόβους μας για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ως νέοι της Κύπρου, ανήσυχοι για το μέλλον, δεν μπορούμε παρά να προβληματιζόμαστε για αυτό.

􀂾 Κλείνουμε την επιστολή αναμένοντας τη θετική του ανταπόκριση στα αιτήματά μας, βέβαιοι για το ενδιαφέρον του, αισιόδοξοι για τη στάση που θα υιοθετήσει, ελπίζοντας στα μέτρα που θα λάβει.

Παράδειγμα επιλόγου:
Ευελπιστώ τελειώνοντας να σας έχω πείσει για τη σοβαρότητα του θέματος. Αναμένω από εσάς τη θετική σας ανταπόκριση και την άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του θέματος. Η δική σας συνεργασία μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον.

Χρήσιμο λεξιλόγιο για επίσημες επιστολές
Στην εισαγωγή
Εκφράζουμε με ευγένεια τις εισηγήσεις ή τις διαμαρτυρίες μας
 Προσπαθούμε να συνδέσουμε τον πομπό με το δέκτη

Απευθυνόμαστε σε σας
• ως το πλέον αρμόδιο πρόσωπο…
• γιατί πιστεύουμε ότι είστε το πιο αρμόδιο άτομο…
• ως άτομο που έχετε αποδείξει με τις ως τώρα πράξεις σας/ έργο σας…
• ως Πρόεδρο του/της... / ως κύριο εκπρόσωπο του/της …
• ως ενεργό μέλος… / ως άτομο με ενεργό δράση στο …
• ως προασπιστή των αρχών…
• Εμπιστευόμαστε / εμπιστευόμενοι την υπευθυνότητα και το ήθος σας…
• Επικαλούμαστε το ήθος και την εντιμότητά σας…
• Επικαλούμαστε τα ανθρωπιστικά σας συναισθήματα…
• Επικαλούμαστε τις ιδιαίτερές σας ευαισθησίες στο ζήτημα …
• Γνωρίζοντας ότι διακατέχεστε από ειλικρινή ανθρωπιστικά συναισθήματα και
από μια εντονότατη αίσθηση του δικαίου…
• Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον και τη μέχρι τώρα δράση σας στο χώρο …
• Πιστεύοντας ότι διαθέτετε την απαραίτητη γνώση και εμπειρία…
• Ως νέοι της Κύπρου / ως μαθητές
o ανήσυχοι για το μέλλον…
o που αγρυπνούμε… / που ενδιαφερόμαστε…
• Αισθανόμαστε βαρύτατη την ευθύνη / το χρέος απέναντι...
• Πιστεύοντας
o στις αρχές του δικαίου / της έννομης τάξης / της ελευθερίας…
o στις προαιώνιες αξίες...
• Μας προβληματίζει, μας ανησυχεί, μας εξεγείρει το γεγονός ότι ...

• Επιτρέψτε μας / θα θέλαμε / θα επιθυμούσαμε / αισθανόμαστε έντονη την
ανάγκη / αισθανόμαστε ως χρέος μας…
o να εκφράσουμε / να εισηγηθούμε...
o να καταθέσουμε τις απόψεις μας / τις ενστάσεις μας / τις έντονες
διαμαρτυρίες / τις διαφωνίες μας...
o να καταδικάσουμε / να καταγγείλουμε τη στάση / το γεγονός ότι /
το απαράδεκτο φαινόμενο...

• Θα θέλαμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές σας στον αγώνα...
• Συμμεριζόμαστε την αγωνία σας, τις απόψεις σας, τις ανησυχίες σας…
• Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεστε…
• Έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών…
• Είμαστε βέβαιοι πως συμφωνείτε μαζί μας…
􀂾 Εκφράζουμε την επιθυμία μας
• Επιθυμούμε / θα θέλαμε...
• Αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου