Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Μεθοδολογία Ομιλίας

ΠΡΟΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΟΜΙΛΙΑ

Προσχεδιασμένος προφορικός λόγος που εκφωνείται σε συγκεκριμένες περιστάσεις. Έχει ποικιλία θεματολογίας (πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, επιστημονικό, θρησκευτικό περιεχόμενο κλπ).

Είδη Ομιλίας 
  1. Εισήγηση: Ομιλία που εκφωνείται σε συλλογικό όργανο και περιλαμβάνει προτάσεις σε συγκεκριμένο θέμα ή ανακοινώσεις σχετικά με αυτό.
  2. Διάλεξη: Εκφωνείται ενώπιον εξειδικευμένου κοινού και πραγματεύεται συγκεκριμένο θέμα (συνήθως επιστημονικό)

ΔΟΜΗ 
Η δομή της ομιλίας πρέπει να ακολουθείται αυστηρά

Δομή προσχεδιασμένου προφορικού λόγου
Ø  Προσφώνηση׃ Εισαγωγικός χαιρετισμός
Ø  Πρόλογος-Eισαγωγή: Παρουσίαση του θέματος
Ø  Κύριο μέρος: • Αφήγηση׃ Αναδρομή στο παρελθόν
                                  • Βεβαίωση׃ Αποδεικτικό υλικό
                                  • Ανασκευή׃ Απόκρουση των αντίπαλων επιχειρημάτων
Ø  Επίλογος׃ Περιεκτική ανακεφαλαίωση
Ø  Επιφώνηση׃ Καταληκτικός χαιρετισμός


1. Προσφώνηση:
 Εξαρτάται άμεσα από την ιδιότητα του δέκτη και τις επιδιώξεις του πομπού και τοποθετείται στο πάνω αριστερό μέρος του κειμένου. Πρόκειται για τον εισαγωγικό χαιρετισμό που απευθύνει ένας ομιλητής στο ακροατήριό του. Όταν στο ακροατήριο παρευρίσκονται ιερωμένοι, προσφωνούνται στην αρχή. Η προσφώνηση επιβάλλεται να είναι κλιμακωτή, δηλαδή ο πομπός απευθύνεται στο ακροατήριό του ξεκινώντας από τους πιο υψηλά ιστάμενους και προχωρώντας προς τους απλούς δέκτες.
π.χ.
Παναγιότατε,
Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Έντιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμε κύριε Διευθυντή,
Κυρίες και κύριοι,

2. Πρόλογος:
Ο ομιλητής παρουσιάζει επιγραμματικά το θέμα, τη σκοπιά από την οποία θα το αντιμετωπίσει και ταυτόχρονα επιδιώκει να κερδίσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.

Παράδειγμα:
 Αγαπητοί σύνεδροι,

Αρχικά θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη δυνατότητα που μου δίνετε να εκφράσω τις απόψεις μου σχετικά με ......, με αφορμή το σημερινό μας συνέδριο, με θέμα  .......... Θα συμφωνήσετε μαζί μου όταν λεω ότι το θέμα αυτό έχει εξέχουσα σημασία για την κοινωνία μας και χρήζει περαιτέρω συζήτησης και διερεύνησης.......

3. Κύριο μέρος:
Ο ομιλητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ανάλογα με το θέμα:
  1. Αφήγηση: Πληροφορίες σχετικές με την ιστορική διαδρομή του θέματος ή αναδρομή στο παρελθόν.
  2. Βεβαίωση: Αποδεικτικό και τεκμηριωτικό υλικό υπέρ της υποστηριζόμενης θέσης. Παρατίθενται επιχειρήματα με παρουσίαση στοιχείων, δεδομένων, μαρτυριών, απόψεων ειδικών, έτσι που να καλύπτεται σφαιρικά το θέμα και να αναδεικνύεται η ορθότητα των θέσεων του πομπού.
  3. Ανασκευή: Εκ του αντιθέτου απόδειξη. Παρουσιάζεται η άλλη άποψη και αντικρούεται, γεγονός που ισχυροποιεί τη θέση του ομιλητή. Προβάλλονται οι κίνδυνοι που τυχόν θα προκύψουν από την επικράτηση του αντιθέτου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας είναι καλό να αναφερόμαστε στους δέκτες της ομιλίας με φράσεις όπως: στο σημείο αυτό αγαπητοί σύνεδροι, θα ήθελα να εφιστήσω την προσοχή σας, μη θέλοντας να εκμεταλλευτώ την υπομονή σας θα ήθελα να πάρω ακόμα λίγο από το χρόνο σας για να σας αναλύσω ακόμα μια παράμετρο του συγκεκριμένου θέματος.

  1. Επίλογος:
Σύντομη ανακεφαλαίωση, ευχή, προτροπή, επιβεβαίωση των επιχειρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της θέσης.
Συνοψίζοντας, αγαπητοί σύνεδροι, .... εύχομαι να σας έχω πείσει για τη μεγάλη σημασία του θέματος... εύχομαι.... ας ελπίσουμε πως στο μέλλον.... Ελπίζω να μην σας κούρασα 

  1. Επιφώνηση:
Τυποποιημένη φράση που τοποθετείται πάντοτε ανεξάρτητα από το κείμενο στο κάτω δεξιό μέρος της γραπτής διατύπωσής του, με την οποία ο πομπός εκφράζει τις ευχαριστίες προς τις/τους δέκτες.
Παράδειγμα: Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Αξίζει να προσεχθούν τα ακόλουθα:
-Ο πομπός επιβάλλεται να χρησιμοποιεί ύφος που να ταιριάζει στην επικοινωνιακή περίσταση (επίσημο, οικείο, λογοτεχνικό, επιστημονικό κλπ.)
-Χρησιμοποιείται το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού και όταν θεωρείται σκόπιμο, χρησιμοποιείται και το πρώτο πληθυντικού για ποικιλία ύφους.
Υποδείγματα προσφωνήσεων

Υποδείγματα εκφράσεων για το κύριο μέρος

Υποδείγματα επιφωνήσεων

ΟΙΚΕΙΟ/ΦΙΛΙΚΟ ΥΦΟΣ ΗΜΙΕΠΙΣΗΜΟ ΥΦΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟ/ΤΥΠΙΚΟ ΥΦΟΣ

􀂃 Αγαπημένοι φίλοι
􀂃Αγαπημένοι συμμαθητές
􀂃Αγαπημένοι συμπολίτες
􀂃 Αγαπημένοι ομοεθνείς
􀂃Αγαπημένοι συνέλληνες
􀂃 Φίλες και φίλοι
􀂃 Φίλοι ακροατές
􀂃 Φίλοι συμμαθητές
􀂃 Φίλοι συμπατριώτες
􀂃 Σύντροφοι
􀂃 Αγαπητοί φίλοι
􀂃 Αγαπητοί σύνεδροι
􀂃 Αγαπητά μέλη
􀂃 Αγαπητοί συμπολίτες
􀂃 Αγαπητοί σύνοικοι
􀂃 Αγαπητοί δημότες
􀂃 Αγαπητοί πατριώτες
􀂃 Αγαπητοί συνάδελφοι
􀂃 Αγαπητοί ακροατές
􀂃 Κυρίες και κύριοι
􀂃 Σεβαστοί σύνεδροι
􀂃 Σεβαστά μέλη
􀂃 Σεβαστοί καθηγητές
􀂃 Εκλεκτοί σύνεδροι
􀂃 Εκλεκτά μέλη
􀂃 Αξιότιμοι σύνεδροι
􀂃 Αξιότιμοι κυρίες και
κύριοι
􀂃 Σεβασμιότατε
􀂃 Παναγιότατε


ΟΙΚΕΙΟ/ΦΙΛΙΚΟ ΥΦΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟ/ΤΥΠΙΚΟ ΥΦΟΣ


􀂃Σκέψου…
􀂃Αναλογίσου…
􀂃Ας θυμηθείς όλα αυτά…
􀂃 Είναι αδιανόητο να…
􀂃Δε θα μπορούσα να παραλείψω…
􀂃Χωρίς να είμαι υπερβολικός…
􀂃Ασφαλώς μπορούσα …
􀂃Ενισχύοντας την άποψή μου…
􀂃Ευθύνη και χρέος όλων μας…
􀂃Ας επιστρατεύσουμε τα δικά μας…
􀂃 Υπογραμμίστε εκλεκτοί σύνεδροι…
􀂃Ο προβληματισμός σας είναι η αφετηρία της δικής μας παραγωγικής δυναμικής…
􀂃Αναφέρομαι στους προβληματισμούς που όλοι μας έχουμε…
􀂃Εσείς οι πολιτικοί ηγέτες έχετε αναλάβει…

ΟΙΚΕΙΟ/ΦΙΛΙΚΟ ΥΦΟΣ ΗΜΙΕΠΙΣΗΜΟ ΥΦΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟ/ΤΥΠΙΚΟ ΥΦΟΣ

􀂃 Ευχαριστώ.
􀂃 Ευχαριστώ πολύ.
􀂃 Σας ευχαριστώ.
􀂃 Σας ευχαριστώ πολύ.
􀂃 Σας ευχαριστώ και σας
εύχομαι ό,τι καλύτερο.
􀂃Σας χαιρετώ
􀂃Σας ευχαριστώ για την
αμέριστη προσοχή σας.
􀂃Σας ευχαριστώ για το
θερμό ενδιαφέρον σας.
􀂃 Σας ευχαριστώ θερμά.
􀂃Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας.
􀂃Σας ευχαριστώ για την
προσοχή που επιδείξατε.
􀂃Σας ευχαριστώ για το
ενδιαφέρον που επιδείξατε.
􀂃Σας ευχαριστώ
προκαταβολικά για την
ανταπόκρισή
σας.......
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου