Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Βασικές Αρχές Οργάνωσης Παραγράφου

1.  ΣΑΦΗΝΕΙΑ (Σαφής σκοπός): στη θεματική πρόταση εκφράζουμε με σαφήνεια, ακρίβεια και συντομία ό, τι θα αναπτύξουμε στη συνέχεια στις λεπτομέρειες.
  1. ΕΠΑΡΚΕΙΑ (Επαρκής ανάπτυξη): Επιβάλλεται η επιλογή των καταλληλότερων, των πιο σημαντικών και των πιο ουσιαστικών λεπτομερειών που θα στηρίξουν τη θεματική πρόταση.
  2. ΕΝΟΤΗΤΑ καμία λεπτομέρεια δεν πρέπει να είναι άσχετη με τη θεματική πρόταση.
  3. ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (αλληλουχία νοημάτων): Οι λεπτομέρειες μπαίνουν σε λογική σειρά. Η σειρά αυτή εξαρτάται από τη φύση της παραγράφου και το είδος των λεπτομερειών. π. χ. Στην αποδεικτική παράγραφο τα επιχειρήματα κλιμακώνονται από τα λιγότερα σπουδαία στα περισσότερο σπουδαία.
  4. ΣΥΝΟΧΗ να ρέουν ομαλά οι σκέψεις από τη μια πρόταση στην άλλη, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να παρακολουθήσει τη σκέψη του συγγραφέα χωρίς εμπόδια. Θα πρέπει οι προτάσεις να συνδέονται μεταξύ τους: α) με αντωνυμίες β) με μεταβατικές εκφράσεις: συνεπώς, δηλαδή κ. α. γ) με επαναλήψεις λέξεων κλειδιών (βλέπε πιο πάνω).
  5. ΕΜΦΑΣΗ Με κατάλληλα ρήματα, επίθετα, επιρρήματα και σχήματα λόγου να αποδίδει με ζωηρότητα το νόημα.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου