Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Σύνδεση Παραγράφων

Για τη σύνδεση παραγράφων της ίδιας ενότητας υπάρχει μια ποικιλία συνδετικών «κρίκων» που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Οι λέξεις αυτές κατατάσσονται σε διαφορετικές ομάδες ως εξής:
-       Για όμοια (συνέπειες, αιτίες, διαπιστώσεις, μορφές ή είδη κάποιου πράγματος)
Επίσης- πρώτα (έπειτα, τέλος)- Εκτός απ΄ αυτό – Επιπλέον – Το ίδιο συμβαίνει και – Εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία – Το σημαντικότερο απ΄ όλα- Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα – Ένα άλλο εξίσου δυσάρεστο επακόλουθο- Ας σημειωθεί ακόμη ότι- Ας προσθέσουμε ακόμη ότι- Επιπρόσθετα- Ταυτόχρονα- Παρόμοια- Εξάλλου- Συγχρόνως- θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι-

-       Για διαφορετικά νοήματα
Αντίθετα- Δε συμβαίνει το ίδιο – Στο άλλο άκρο βρίσκεται – Παρόλα  αυτά- Από την άλλη μεριά- Εντούτοις- Και όμως- Άλλωστε- όμως-ενώ- αλλά-ωστόσο- αντίστροφα- εντούτοις- απεναντίας- δε συμβαίνει το ίδιο- ακόμη και αν- και όμως.

-       Για περιορισμό
αλλά – ίσως βέβαια – ας μην ξεχνούμε- δεν αποκλείεται – υπάρχει και η περίπτωση – κι όμως.

- Για συμπέρασμα
άρα – καταλήγοντας- με αυτό τον τρόπο- επομένως- συμπερασματικά – όπως προκύπτει – συνεπώς- συμπερασματικά- κατά συνέπεια- ώστε- συνοψίζοντας- κατά συνέπεια- συγκεφαλαιώνοντας- καθίσταται φανερό – λοιπόν – διαφαίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω

-       Για αιτιολόγηση
Γι΄ αυτό το λόγο- τα βαθύτερα αίτια επιβάλλεται να αναζητηθούν, το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα, για αυτό – αυτό που κατεξοχήν  ευθύνεται για την έξαρση- το πρόβλημα αυτό ανάγεται σε πολλά και σύνθετα αίτια.

-       Για έμφαση
το σημαντικότερο απ΄ όλα- το κυριότερο όμως είναι- είναι αξιοσημείωτο ότι- αξίζει να σημειωθεί ότι – ιδιαίτερα σημαντικό θεωρώ ότι- θα ήθελα να τονίσω.

-       Άλλες συνδετικές φράσεις
Είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι- Υπάρχει όμως ο φόβος- Ξεχωριστός λόγος, όμως πρέπει να γίνει-

Συνδετικές λέξεις- φράσεις που βοηθούν στη λογική αλληλουχία της θεματικής πρότασης με τις λεπτομέρειες:
Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι σκέψεις που θα ακολουθήσουν μετά τη θεματική πρόταση – περίοδο θα πρέπει να έχουν λογική σύνδεση με τη θεματική πρόταση.
Μερικές φράσεις: Επομένως- Κατά κοινή ομολογία- Οπωσδήποτε- στην περίπτωση αυτή- αναντίρρητα- γι΄ αυτό λοιπόν – πράγματι- πιο συγκεκριμένα- έτσι- στην περίπτωση αυτή...
Ενδεικτικές φράσεις για την κατακλείδα της παραγράφου:
-       Αβίαστα λοιπόν συνάγεται το συμπέρασμα..
-       Συνοψίζοντας μπορούμε να επισημάνουμε..
-       Είναι λοιπόν προφανές
-       Εύκολα έχει τη δυνατότητα ο καθένας ναΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου