Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Τρόποι Έναρξης Θεματικής Πρότασης

 • Λίγοι θα διαφωνούσαν με την άποψη ότι.......
 • Είναι γνωστό ότι ......
 • Δεν υπάρχει αμφιβολία .....
 • Είναι κοινός τόπος ότι.......
 • Θα ήταν πλάνη, αν υποστήριζε κάποιος ότι ....
 • Είναι γεγονός ότι ..... – είναι σαφές ότι....
 • Είναι ευρύτατα εδραιωμένη η άποψη .....
 • Θα ήταν δύσκολο ν΄ αντιτεθεί κάποιος στην άποψη.....
 • Υποστηρίζεται συχνά ότι....
 • Λέγεται συχνά ότι .....
 • Αν ευρύνουμε την παρατήρησή μας...
 • Κατά κοινή ομολογία
Επανάληψη της τελευταίας ιδέας της προηγούμενης παραγράφου:
π.χ.Ήταν ένας καιρός, πραγματικά, όπου ο σεβασμός αξιωνόταν με το έτσι θέλω, από εκείνον που τύχαινε να έχει ένα χρονικό και μόνο προβάδισμα.......
 Πάει ο καιρός όπου ένα επιτήδειο μηδενικό απαιτούσε σεβασμό επειδή κατάφερε να σκαρφαλώσει σε μια καθέδρα.....

Άλλες συνδέσεις:
·         Οι απόψεις που διατυπώνονται πάνω στο θέμα είναι διαμετρικά αντίθετες.....
·         Είναι πλάνη να υποστηρίξουμε ότι.....
·         Υποστηρίζεται από πολλούς ότι....
·         Είναι γενικά παραδεκτό ότι .....
·         Τις αιτίες αυτού (του φαινομένου) πρέπει να τις αναζητήσουμε σε .....
·         Οι ..... (π. χ. βαθιές οικονομικές κρίσεις της εποχής μας) αποτελούν αιτία .......
·         Θα έλεγε κανείς ίσως....
·         Δεν πρέπει ωστόσο να αγνοήσουμε και αυτό ......
·         Προχωρώντας πιο πέρα διαπιστώνουμε ότι ....
·         Τη λύση στο πρόβλημα θα δώσει ....
·         Μπροστά σε τούτη την τραγική προοπτική το χρέος όλων μας είναι να.....
·         Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ....
·         Τέλος δεν πρέπει να λησμονούμε ότι χρέος όλων μας είναι....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου