Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Δομικά στοιχεία Παραγράφου

Α. Θεματική πρόταση: είναι μια πρόταση, περίοδος που εκφράζει με σαφήνεια, ακρίβεια και συντομία την κύρια ιδέα της παραγράφου και ακόμη διατυπώνει το σκοπό (τη θέση του συγγραφέα) απέναντι στην κύρια ιδέα. Μας κατευθύνει στον τρόπο και τη μέθοδο με την οποία μπορεί ν΄αναπτυχθεί  η παράγραφος. Η θεματική πρόταση επιβάλλεται να είναι σύντομη, περιεκτική και σαφής.

Β. Λεπτομέρειες: είναι μικρότερες ιδέες (σχόλια, πληροφορίες, κρίσεις, αιτιολογήσεις, τεκμηριώσεις, παραδειγματικές αναφορές) με τις οποίες διασαφηνίζουμε και αναπτύσσουμε την κύρια ιδέα – σκοπό της παραγράφου που ενυπάρχει στη θεματική πρόταση.
Με τις λεπτομέρειες επικυρώνεται πειστικά ο σκοπός της θεματικής πρότασης. Συνεπώς το αποδεικτικό υλικό που εμπεριέχεται στις λεπτομέρειες λειτουργεί ενισχυτικά γα τη θεματική πρόταση. Η δόμηση και η οργάνωση των λεπτομερειών θα προσδώσουν στη θεματική πρόταση εγκυρότητα και ενδιαφέρον.

Γ. Κατακλείδα. Επιστεγάζει την παράγραφο συνοψίζοντας με σαφήνεια το περιεχόμενο των λεπτομερειών. Η κατακλείδα πρόταση επιβάλλεται να είναι σύντομη, περιεκτική και σαφής.
Σημείωση: Μπορεί να παραλείπεται σε ένα κείμενο η κατακλείδα.

Παράδειγμα:
Θ. Π. Με την έξαρση της βίας δοκιμάζεται και η οικονομική ζωή μιας κοινωνίας.
Π. Λ. Πράγματι, σε συνθήκες έξαρσης αντικοινωνικών φαινομένων δεν είναι δυνατό να επιδοθεί κανείς απερίσπαστα στην υλοποίηση του δημιουργικού του έργου. Μέσα σε κλίμα βιαιοτήτων και αντιδικιών δεν αναστέλλεται μόνο η παραγωγή και η διακίνηση οικονομικών αγαθών, αλλά απειλείται σε μεγάλο βαθμό και η δομή του οικονομικού συστήματος, αφού η οικονομική δραστηριότητα αποθαρρύνεται ανησυχητικά.
Π. Κ. Είναι λοιπόν προφανές, ότι στο κλίμα αυτό της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας καθίσταται δυσχερής η οικονομική ανάπτυξη και η υλική πρόοδος γενικότερα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου