Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Θεματική Ενότητα: Παιδεία - Εκπαίδευση

Θέμα: Σ’ ένα άρθρο αναπτύξετε τις σκέψεις σας: « Η παιδεία μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις και ο ρόλος της δια βίου παιδείας ».

Η δια βίου μάθηση – Η δια βίου γνώση:
«Με άλλα λόγια, η δια βίου μάθηση, μας υποχρεώνει να επανατοποθετούμαστε διαρκώς απέναντι σε μια πραγματικότητα που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς».
                                                                                                                Αρ. Γιαβρής

Η δια βίου μάθηση υπαγορεύει στον καθένα ότι η γνώση που ήδη κατέχει δεν είναι επαρκής/αρκετή αλλά οφείλει να διευρύνει τα όρια αυτής συνεχώς. Στην εποχή της πληροφορικής η επεξεργασία των δεδομένων είναι ταχύτατη, στοιχείο που υποχρεώνει κάποιον να βρίσκεται σε κατάσταση πνευματικής εγρήγορσης και όχι εφησυχασμού.


Ενδεικτικό Σχεδιάγραμμα

Πρόλογος
Οι καιροί της ιλιγγιώδους επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου, της παγκοσμιοποίησης, της γνώσης και της οικονομίας, απαιτούν ένα σχολείο προσαρμοσμένο στις σημερινές απαιτήσεις. Χρειάζεται να διαμορφώσει πολίτες όχι μόνο να διαθέτουν ουσιαστική γνώση αλλά που μπορούν να παράγουν τη δική τους γνώση. Η δια βίου παιδεία παίζει σημαντικό ρόλο. Παράλληλα όμως χρειάζεται και η δια βίου εκπαίδευση, πράγμα που θα βοηθήσει στον εξωραϊσμό της ψυχής του ανθρώπου και στην ηθικοποίηση του.

Κύριο Μέρος
Σύγχρονες προκλήσεις
Ø  Η εποχή μας αποκαλύπτει μια καινούρια πραγματικότητα. Τη διεύρυνση της αγοράς, την ανάπτυξη της πληροφορικής, την παγκοσμιοποίηση της παραγωγής. Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι επινοητικοί, να είναι δημιουργικοί, υπεύθυνοι και ευπροσάρμοστοι στις νέες συνθήκες. Να διαθέτουν διανοητική ευελιξία, καλή γενική επαγγελματική παιδεία.

Ø  Οι γνώσεις, οι δυνατότητες, το περιεχόμενο των ειδικοτήτων και των επαγγελμάτων διαφοροποιούνται συνεχώς. Γι’ αυτό το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, να ικανοποιήσει ανάγκες προσαρμογή, επικοινωνίας και αυτομάθησης. Έτσι θα συμβάλει στη μελλοντική ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της εθνικής οικονομίας.

Ø  Υπάρχει όμως και μια άλλη επικίνδυνη πτυχή. Να αποκτήσουμε τεχνολογικές γνώσεις και να καταφύγουμε στη μονομέρεια. Επομένως πρέπει να βοηθήσουμε το άτομο να ενταχθεί αρμονικά στις διαδικασίες της παραγωγής.

Ø  Για να μπορέσει όμως ο νέος να ανταποκριθεί σωστά θα πρέπει ασφαλώς να συνειδητοποιήσει ότι χωρίς την ανθρωπιστική παιδεία δεν μπορεί να λέγεται ηθικός επιστήμονας. Η ηθική προσδιορίζει την ποιότητα της επιστήμης.

Ø  Ο 21ος αιώνας καλλιεργεί την ιδέα της διαπολιτισμικής επικοινωνίας. Αυτή επιτυγχάνεται με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα αλλά παράλληλα και με την ανθρωπιστική παιδεία. Χωρίς την ανθρωπιστική παιδεία δεν μπορεί να υπάρξει γνώση αλλά και ανθρωπιά.

Συνδετική παράγραφος

Ο ρόλος της δια βίου παιδείας
Ø  Η δια βίου παιδεία πρέπει να βοηθήσει το νέο να γίνει δεκτικός και ευαίσθητος στα μηνύματα της εποχής του. Να το βοηθήσει να απομακρυνθεί από την πλάνη και τις προκαταλήψεις, να ενδυναμώσει την κρίση του, να ενεργοποιήσει την αντίληψη του.

Ø  Έχει χρέος να οδηγήσει το νέο στην αυτογνωσία και τη συναισθηματική ωριμότητα. Όταν το άτομο είναι ώριμο θα συνειδητοποιεί τα ελαττώματα και τα προτερήματα του.

Ø  Με τη δια βίου παιδεία θα μάθει να ασκείται στη συλλογικότητα, στο διάλογο, στην πειθαρχία. Το σχολείο θα μεταβιβάζει στο παιδί αξίες και κανόνες ώστε να διαμορφώσει κοινωνική συνείδηση και ευθύνες.

Ø  Η παιδεία είναι ένας παράγοντας δημιουργίας πολιτικής συνείδησης. Στόχος του νέου είναι να αποκτήσει πολιτικές εμπειρίες. Να μάθει να συνεργάζεται σε ομάδες, όπως είναι τα μαθητικά συμβούλια και να έρχεται σε επαφή με τις αρχές και τις αξίες. Έτσι το άτομο διαχωρίζει με σαφή τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Μαθαίνει να σέβεται την προσωπικότητα του άλλου.

Ø  Με τη δια βίου παιδεία ενισχύει την εθνική του ταυτότητα και τη φυσιογνωμία. Ενημερώνεται για τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής προσπαθεί να προσαρμόσει την αποθησαυρισμένη σοφία του παρελθόντος στις προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος.

Ø  Με τη δια βίου παιδεία δημιουργείται ο κατάλληλος χρόνος για να αποκτήσουν οι νέοι αισθητική αγωγή. Στη σύγχρονη εποχή μέσα από τις δραστηριότητες, θεατρικές, μουσικές, αθλητικές, λογοτεχνικές προσφέρονται στους νέους ψυχαγωγία αλλά παράλληλα και άσκηση.

Ø  Σ’ ένα οργανωμένο σχολείο που περιέχει βιβλιοθήκες, εργαστήρια, ειδικές αίθουσες μπορεί να προσφερθεί η δια βίου παιδεία και οι μαθησιακές ιδιαιτερότητες μπορούν να καλλιεργηθούν με ιδιαίτερη έμφαση στις δεξιότητες του μαθητή.


Επίλογος
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου