Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Θεματική Ενότητα: Οικονομία

Θέμα: Αναλύστε τη σκέψη σας σ’ ένα άρθρο που έχει άμεση σχέση με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας τονίζοντας ότι η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται γύρω μας λόγω της παγκοσμιοποίησης ενέχει απειλές και κινδύνους, ευκαιρίες και προκλήσεις που συμβάλλουν στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Πέρα όμως από τις θετικές επιδράσεις, εγκυμονούν και κίνδυνοι οι οποίοι αποτελούν μια βαθιά πληγή στο χώρο της οικονομίας.

Ενδεικτικό Σχεδιάγραμμα

Πρόλογος
Αν η προσέγγιση, η γνωριμία και η δημιουργική συνύπαρξη των ανθρώπων και των λαών της οικουμένης ήταν κάποτε ένα ελκυστικό όραμα, στον 21ο αιώνα γίνεται μια πραγματικότητα. Η ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα η ηλεκτρονική επανάσταση επέφεραν καταλυτικές αλλαγές στους τομείς παραγωγής, επικοινωνίας, εκπαίδευσης και οικονομίας. Η παγκοσμιοποίηση έχει άμεση σχέση με την παγκόσμια παραγωγή των αγαθών στην υπηρεσία.

Κύριο Μέρος

Θετικές επιδράσεις από την παγκοσμιοποίηση
Ø  Η οικονομία είναι ένας βασικός παράγοντας που έριξε τα φράγματα μεταξύ των ανθρώπων. Οι εταιρείες και οι αγορές αγνοούν σήμερα τα εθνικά τους σύνορα και επιδιώκουν την διεύρυνση των οικονομικών τους συναλλαγών σε διεθνές επίπεδο.

Ø  Εργατικά χέρια μετακινούνται από τον ένα τόπο στον άλλο. Η ελεύθερη μετακίνηση των εργατών συμβάλλει στην περαιτέρω επίλυση του προβλήματος της ανεργίας. Μπορεί με άλλα λόγια, ένας εργάτης να ταξιδεύσει σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου και να εξασφαλίσει μια εργασία έστω κι αν τα ημερομίσθια είναι χαμηλά.

Ø  Αυξάνεται η παραγωγή αφού αυξάνεται και η ζήτηση και επομένως συνοδεύεται από τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Οι εργάτες του κόσμου αξιοποιούνται για την καλύτερη παραγωγή.

Ø  Δημιουργείται κινητικότητα στην αγορά αφού σε άλλες περιπτώσεις θα παρέμεναν τα προϊόντα αχρησιμοποίητα. Βελτιώνεται η ποιότητα των προϊόντων.

Ø  Οι διεθνοποιημένες επενδύσεις συμβάλλουν στη δημιουργία διεθνών οικονομικών θεσμών όπως είναι ο παγκόσμιος οργανισμός εμπορίου, η παγκόσμια τράπεζα, το διεθνές οικονομικό ταμείο τα οποία διασφαλίζουν την παγκόσμια οικονομική και κατ’ επέκταση την πολιτική σταθερότητα. Το άνοιγμα των οικονομικών συνόρων δημιουργεί όλες αυτές τις προοπτικές για ένα καλύτερο αύριο.

Ø  Σταματούν οι πόλεμοι και οι συρράξεις, γιατί μ’ αυτό τον τρόπο οι χώρες συνεργάζονται για ένα καλύτερο αύριο και αποφεύγονται οι εμφύλιοι πόλεμοι.

Ø  Με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας προστατεύεται το περιβάλλον αφού τα περισσότερα προβλήματα είναι οικονομικά και παγκόσμια. Οι χώρες δεν αντιμετωπίζουν το περιβάλλον ως τοπικό πρόβλημα, άρα η συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα οικονομίας έλυσε και άλλα.

Ø  Η τεχνογνωσία τώρα γίνεται κτήμα όλων των κρατών και επιδιώκουν όλες οι χώρες την απόκτηση της για τη δημιουργία καλύτερου βιοτικού επιπέδου και γνωριμία με τη χρήση της τεχνολογίας που θα στηρίξει την οικονομία.

Συνδετική Παράγραφος

Αρνητικές επιπτώσεις από την παγκοσμιοποίηση
Ø  Η παγκόσμια οικονομία είναι ευάλωτη στις οικονομικές μεταπτώσεις απ’ ότι οι εθνικές οικονομίες. Οι κρίσεις μεταδίδονται ταχύτατα. Οποιαδήποτε οικονομική κρίση ξεσπά σε μια χώρα, έχει επιπτώσεις και σε άλλη χώρα.

Ø  Οι επιχειρήσεις προκάλεσαν τον ανταγωνισμό και οι μεγάλες επιχειρήσεις εκτόπισαν τις μικρές επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να επιβιώσουν αφού οι υπεράκτιες εταιρείες βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.

Ø  Ένας άλλος κίνδυνος είναι και οι μαζικές απολύσεις των εργαζομένων. Υπάρχει εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Υποσκάπτεται η εθνική οικονομία και στερούν την κοινωνία από τους υλικούς της πόρους όπως είναι το κεφάλαιο, οι φόροι, οι θέσεις εργασίας κλπ.

Ø  Η λογική της ελεύθερης αγοράς συμβάλλει στην αναζήτηση μέγιστου κέρδους. Γεννάται η φτώχεια, δημιουργείται ο κοινωνικός αποκλεισμός και υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής.

Ø  Οι πολίτες των κρατών απειλούνται από κάθε οικονομική αλλαγή. Δε δέχονται το ξένο, είναι εναντίον της παγκοσμιοποίησης και επαναστατούν εναντίον της. Νομίζουν ότι θα χάσουν την εθνική τους ταυτότητα.

Ø  Ο ρόλος τους κράτους περιορίζεται γιατί τώρα δίνεται έμφαση στον ιδιωτικό τομέα. Τα Μ.Μ.Ε. βρίσκονται σε τροχιά ανόδου, διεκδικούν μερίδιο εξουσίας, αποκτούν μεγάλη δύναμη λόγω των εσόδων που παίρνουν από τις επιχειρήσεις για τις διαφημίσεις.

Ø  Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία απαιτεί οργάνωση. Προκαλεί ριζικές αλλαγές στη φύση και στις αρμοδιότητες του κράτους. Απαιτεί μια ελευθερία στρατιωτικών επεμβάσεων γιατί οι μεγάλες χώρες βρίσκουν την ευκαιρία να εκμεταλλεύονται τις μικρές και αδύνατες.

Ø  Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας καταστρέφει τον πολιτισμό και τις ιδιαιτερότητες ενός
   λαού γιατί προβάλλει καταναλωτικά πρότυπα. Στρέφει το μυαλό του ανθρώπου στο κέρδος με αποτέλεσμα να συνθλίβονται οι ανθρώπινες σχέσεις.

Επίλογος
Η παγκοσμιοποίηση με την αύξηση της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης των λαών δημιουργεί ένα δίκοπο μαχαίρι. Από τη μια αυξάνει το βιοτικό επίπεδο σε πλούσιες και φτωχές, από την άλλη όμως διαβρώνει την πολιτιστική φυσιογνωμία ενός λαού. Απειλεί την οικονομία και καταστρέφει την πολιτική σταθερότητα. Για πολλούς ωφελεί τους πάντες αλλά και τους καταποντίζει.
                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου