Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Θεματική Ενότητα: Ελευθερία

Θέμα: Γράψτε ένα άρθρο στο οποίο να τονίζεται τον πόθο της ελευθερίας και τη δύναμη της εξουσίας.

Ενδεικτικό Σχεδιάγραμμα

Πρόλογος
Ο άνθρωπος αγωνίζεται και κατακτά την ελευθερία του. Είναι θα λέγαμε πράξη δικαίου σύμφωνα με τη νομοτέλεια. Ο άνθρωπος αναμετριέται ανάλογα με τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών, ανάλογα με την αλαζονεία των κυβερνώντων, τις επιβουλές των εχθρικών χωρών για να κερδίσει την κοινωνική, εθνική και πολιτική του ελευθερία. Είναι θα λέγαμε μια εξωτερική αναμέτρηση.

Κύριο Μέρος

Πόθος της Ελευθερίας
Ø  Ο πόθος της ελευθερίας αναγκάζει τον άνθρωπο να είναι ενάρετος. Να διαπνέεται από ενάρετες αξίες και ευγενικά συναισθήματα. Είναι μια μορφή αυτοελέγχου.

Ø  Ξεκινώντας από την εσωτερική ελευθερία διεκδικεί τις υπόλοιπες μορφές ελευθερίας και αγωνίζεται να τις κατακτήσει.

Ø  Ο πόθος της ελευθερίας δεν σημαίνει και την κατάκτηση της απόλυτης ελευθερίας γιατί τότε θα οδηγούσε στην ασυδοσία. Πειθαρχεί και σέβεται το άτομο που είναι ελεύθερο αλλά δεν παρεκτρέπεται.

Ø  Ο εσωτερικά ανελεύθερος άνθρωπος δεν γνωρίζει την αξία της ελευθερίας. Γι’ αυτό αν κοινωνικά την στερείται δεν αγωνίζεται να την κατακτήσει.

Ø  Ελευθερία σημαίνει αυτοκαθορισμός και η κατάκτηση της προϋποθέτει άρση των εσωτερικών και εξωτερικών πειρασμών.

Ø  Ο δειλός μπορεί να αγαπά την ελευθερία αλλά δεν είναι διατεθειμένος να διακινδυνεύσει για να την κερδίσει. Φωλιάζει ο φόβος στην ψυχή και δημιουργεί δουλικούς και υποτακτικούς ανθρώπους.

Ø  Όταν υπάρχει αρετή και τόλμη, ο άνθρωπος κατακτά τις ελευθερίες του. Αν όχι τότε ο αγώνας είναι καταδικασμένος. Έμφυτη είναι και η ροπή του ανθρώπου προς την ελευθερία αλλά και ο περιορισμός της αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή κοινωνική λειτουργία. Αντίθετα η ασυδοσία οδηγεί στην καταπάτηση των δικαιωμάτων.

Ø  Σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία τα δικαιώματα που ψυχαγωγούν και τα καθήκοντα που επωμίζεται ο πολίτης είναι αρμονικά κατανεμημένα. Ο άνθρωπος απολαμβάνει τόσες ελευθερίες όσα καθήκοντα εκτελεί.

Συνδετική παράγραφος

Δύναμη της εξουσίας
Ø  Η πολιτική εξουσία με τους φορείς της όταν θέλει παθητικό και αδιάφορο το άτομο και γενικά τον λαό ώστε να ενεργούν αυθαίρετα τότε ο πόθος της ελευθερίας καταπνίγεται.

Ø  Τα Μ.Μ.Ε. είναι μια μορφή εξουσίας αφού μέσω αυτών επιβάλλονται οι μεγιστάνες της πολιτικής και του χρήματος. Ο ετεροκαθορισμός των μέσων ενημέρωσης επιβάλλεται αναίμακτα με αποτέλεσμα την παραπληροφόρηση, παραπλάνηση και τον αποπροσανατολισμό του πολίτη.

Ø  Ακόμα κι ο καταναλωτισμός είναι μια μορφή ιδιαίτερα όταν επιβάλλεται μέσω του μηχανισμού της διαφήμισης. Πως μπορεί ο άνθρωπος να αισθάνεται ελεύθερος όταν ενδίδει στα υλικά αγαθά, την αγορά και την κατανάλωση σ’ ένα φαύλο κύκλο;

Ø  Οι νόμοι μπορούν να κατοχυρώνουν την ελευθερία αλλά και να την περιορίζουν. Ο συγκεντρωτισμός και η εξουσία αποτελούν ένα άλλο απρόσωπο μηχανισμό ανελευθερίας του πολίτη. Πίσω απ’ αυτούς υπάρχει πολιτική εξουσία.

Ø  Ο λαϊκισμός είναι μια άλλη μορφή πολιτικής που στερεί την ελευθερία του ανθρώπου δηλ. οι πολιτικοί κολακεύουν και παραπλανούν. Οδηγούν στην πνευματική χειραγώγηση.

Επίλογος
                                                                                                                

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου