Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Θεματική Ενότητα: Παιδεία - Εκπαίδευση


Θέμα: Είναι κοινή παραδοχή πως η παιδεία αποτελεί το θεμελιώδη παράγοντα για την πολύπλευρη αναβάθμιση του ατόμου. Με δεδομένη την πιο πάνω άποψη αφού αναφερθείτε στην προσφορά της παιδείας σήμερα, να επισημάνετε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η σύγχρονη εκπαίδευση να εκπληρώνει τους στόχους της.

Ενδεικτικό Σχεδιάγραμμα

Πρόλογος
Η παιδεία είναι η «ορθή περιαγωγή της ψυχής», δηλαδή η καθοδήγηση της ψυχής προς την πνευματική και ηθική ολοκλήρωση και ο εξευγενισμός της μέσα από την καλλιέργεια του όλου ψυχοπνευματικού κόσμου. Είναι ο νευραλγικός χώρος της κοινωνίας και ο κινητήριος μοχλός της κοινωνικής προόδου και αποτελεί το θεμελιώδη παράγοντα για την πολύπλευρη αναβάθμιση του ατόμου.

Κύριο Μέρος

Προσφορά της Παιδείας

Ø  Η μετάδοση γνώσεων ή γενικότερα η πνευματική καλλιέργεια που επιδιώκει την ανάπτυξη του ατόμου (ηθική, νοητική, πνευματική) και την ολοκλήρωση του ως ανθρώπου μέσα από την ανέλιξη των ιδιοτήτων του.
Ø  Η διάπλαση του χαρακτήρα και ο εξευγενισμός της ανθρώπινης ψυχής.
Ø  Η διαμόρφωση αυτόνομης και ελεύθερης προσωπικότητας που να γνωρίζει τους ανώτερους σκοπούς της ζωής και να αγωνίζεται για την πραγματοποίηση τους.
Ø  Δημιουργεί τις προυποθέσεις για επαγγελματική αποκατάσταση, οικονομική επιτυχία, άνοδο του βιοτικού επιπέδου.
Ø  Η κοινωνικοποίηση του ατόμου και η ομαλή ένταξη του στους κόλπους της κοινωνίας.
Ø  Διαμορφώνει την πολιτική αγωγή του ατόμου, προωθώντας σ’ αυτό πρότυπα πολιτικού ήθους και υποδεικνύοντας του το χρέος του απέναντι στην Πολιτεία.

Συνδετική Παράγραφος
Για να εκπληρώσει όμως η παιδεία τον προορισμό της, απαιτούνται και οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης  

Ø  Ο χαρακτήρας της πρέπει να είναι ανθρωπιστικός και όχι μονοδιάστατα τεχνοκρατικός. Παράλληλα με τις τεχνολογικές γνώσεις να δίνεται έμφαση στην ανθρώπινη οντότητα και στις αξίες που τη διασφαλίζουν.
Ø  Απαιτείται εκσυγχρονισμός τόσο στους στόχους όσο και στα μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν (προγράμματα διδασκαλίας, παιδαγωγικές μέθοδοι, εποπτικά μέσα, κτίρια, οργάνωση).
Ø  Επιβάλλεται να έχει καθολικό χαρακτήρα, να δίνεται αντικειμενικά η δυνατότητα σε όλους τους νέους για σπουδές.
Ø  Το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι δημοκρατικό, να προωθεί το διάλογο και να καταπολεμεί το φανατισμό, το δογματισμό και την προκατάληψη.
Ø  Αναγκαία είναι η συνεργασία όλων των φορέων της, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες επίλυσης των προβλημάτων που αφορούν τον τομέα τους.
Ø   Οι εκπαιδευτικοί να επιμορφώνονται ώστε να ανανεώνουν τις διδακτικές τους μεθόδους και να μπορούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις των σύγχρονων πνευματικών ρευμάτων.
Ø  Να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος. Οι ξεπερασμένες και αναχρονιστικές αντιλήψεις σχετικά με τα σύγχρονα προβλήματα αποτελούν τροχοπέδη για την επίλυση τους. Μόνο μια σύγχρονη παιδεία θα έχει προτάσεις για το ξεπέρασμα των πολύπλευρων και πολυποίκιλων σημερινών προβλημάτων.

Επίλογος

Επομένως η παιδεία δεν είναι παντοδύναμη όσο σωστή και πλήρης φαίνεται. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμά της και που θα πρέπει να τους λαμβάνει υπόψη για να υλοποιήσει τους στόχους της. Μόνο τότε μπορούμε να ελπίζουμε πως η παιδεία θα αποβεί χρήσιμη και το έργο της θα τελεσφορήσει.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου