Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Ασκήσεις στους Τρόπους Ανάπτυξης Παραγράφου

1. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υπέρμετρη βιομηχανική ανάπτυξη. Τα καυσαέρια από τη λειτουργία των εργοστασίων και τα βιομηχανικά απόβλητα συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για το φυσικό περιβάλλον, το οποίο αλλοιώνεται καθημερινά και μολύνεται σε ανησυχητικό βαθμό. Η συγκέντρωση πολύ μεγάλου αριθμού κατοίκων στις βιομηχανικές πόλεις και η κατακόρυφη αύξηση των μηχανοκίνητων μέσων συγκοινωνίας, επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο παράγοντα, ο οποίος συνδέεται με τους εξοπλιστικούς ανταγωνισμούς. Οι πυρηνικές δοκιμές, που περιοδικά πραγματοποιούνται από τις υπερδυνάμεις, έχουν ήδη απειλήσει με καταστροφή το όζον της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα τελευταία να γίνονται έρευνες για να διαπιστωθεί το μέγεθος της καταστροφής του. Σε μια περίοδο ανάπτυξης η φύση και η ζωή κινδυνεύουν.

................................................................................................................

2. Αν πράγματι σκοπός του υπουργείου είναι να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιο των μαθητών, και φαίνεται να είναι, και προκειμένου αυτή η προσπάθεια να έχει προοπτικές, είναι ανάγκη δύο σημεία να προσεχθούν. Πρώτο: η διδασκαλία της γλώσσας να μη γίνει μάθημα με βαθμολογία, εξετάσεις και ό,τι θυμίζει παλιές εποχές, γιατί θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά των μαθητών. Δηλαδή θα υπάρξει αδυναμία καταγραφής της λέξης στον εγκέφαλο και συνεργασίας της με τη διάνοια για την απόδοση εννοιών, προφανώς λόγω του εξαναγκασμού που θα διακρίνει τη σχέση μαθητή και γλώσσας. Δεύτερο: να γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της λέξης με εμμονή στην παρουσίαση της διαχρονικότητας των γλωσσικών όρων και με την έμφαση στην επισήμανση της αλήθειας ότι οι περισσότερες σύγχρονες ελληνικές λέξεις, αυτές που χρησιμοποιούνται σήμερα στο λόγο, είναι αρχαίες ελληνικές, τροποποιημένες ως προς την κατάληξη. Εκεί πράγματι κανένας δε δικαιούται να επέμβει, γιατί η γλώσσα φωνητικά ακολούθησε το δικό της δρόμο.

................................................................................................................

3. Σημαντική κοινωνική προσφορά του ελεύθερου διαλόγου είναι η διασφάλιση του δημοκρατικού καθεστώτος. Ο διάλογος είναι αναμφισβήτητα, αναπόσπαστο στοιχείο και δείγμα του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η ελευθερία στοχασμού και έκφρασης, η ελεύθερη εκλογή κάθε ανθρώπου να πιστεύει σε όποιο θρησκευτικό δόγμα ο ίδιος επιθυμεί, ελεύθερη οικονομική και πολιτική δραστηριότητα των ατόμων καθώς και η ελεύθερη διακίνηση των διαφόρων υλικών και πνευματικών αγαθών είναι ιδέες που αναζητήθηκαν και τελικά, αποκτήθηκαν μέσα από διαδικασίες μακρόχρονων και καρποφόρων συζητήσεων. Ταυτόχρονα, όμως, είναι η ύπαρξη τους απαραίτητη προϋπόθεση και αφετηρία των δημοκρατικών πολιτευμάτων. Ο πλουραλισμός και ο φιλελευθερισμός είναι τα πλέον χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δημοκρατίας, όπου αυτά εκλείπουν, απειλείται το εκάστοτε δημοκρατικό πολίτευμα και είναι άμεσος και διάχυτος ο κίνδυνος εγκαθίδρυσης τυραννικών και απολυταρχικών καθεστώτων. Συνεπώς, ο γνήσιος διάλογος προσφέρει κοινωνικά με την ενδυνάμωση της δημοκρατίας και αποτρέπει σθεναρά την άσκηση της εξουσίας από δεσποτικούς και καταπιεστικούς φορείς.

................................................................................................................

4. Η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση έχει μεγάλη σημασία για τη ζωή του ανθρώπου. Ο έγκαιρα και έγκυρα ενημερωμένος άνθρωπος μπορεί να διευθετεί μια σειρά από πρακτικά, αλλά σημαντικά ζητήματα, όπως η αγορά χρήσιμων προϊόντων, τα ψυχαγωγικά του προγράμματα και η εκπλήρωση υποχρεώσεων του στις τακτές προθεσμίες. Η πληροφόρηση είναι πολλαπλά χρήσιμη και για σοβαρότερα ζητήματα, λόγου χάρη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων και την άσκηση δικαιωμάτων που έχει ο άνθρωπος ως πολίτης. Εξάλλου, εφόσον ο άνθρωπος είναι καλά ενημερωμένος για σύγχρονα θέματα, μπορεί ευκολότερα και καλύτερα να επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, με τις άλλες γενιές ή με πολίτες άλλων χωρών, για παράδειγμα. Γι’ αυτό ο άνθρωπος είναι τόσο πιο συνεπής στις υποχρεώσεις του και τόσο πιο ουσιαστικά παρεμβαίνει στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, όσο πιο έγκυρα και έγκαιρα πληροφορημένος είναι.

………………………………………………………………………………………………

5. Στη δική μου κρίση είναι πολύ βασικό να συνειδητοποιήσουμε τούτο: Η Δημοκρατία, εκτός από όσα εορταστικά, ενθουσιαστικά, έγχρωμα και τραγουδιστά κάθε φορά στις εκλογές της αποδίδονται, είναι και κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ίσως το σοβαρότερο, που στηρίζει τη συμβίωση των ανθρώπων: είναι διαδικασία. Είναι η συμφωνημένη διαδικασία για την παραγωγή πολιτικής βούλησης, είναι κυρίως η συμφωνημένη διαδικασία της διαφωνίας. Από αυτή τη διαπίστωση βγαίνει το συνήθως λεγόμενο, ότι η Δημοκρατία συμφέρει όλες τις πολιτικές δυνάμεις που ζητούν στήριγμα στη λαϊκή βάση.

………………………………………………………………………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου