Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Θεματική Ενότητα: Τεχνολογία

Θέμα: Η ανθρωπότητα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει πως το σημαντικότερο πρόβλημα δεν είναι να επιταχύνουμε την τεχνική πρόοδο αλλά να τη χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για το καλό της ανθρωπότητας, της προόδου που ήδη έχει πραγματοποιηθεί. Αναπτύξετε τις απόψεις σας με τη μορφή ενός άρθρου τεκμηριώνοντας.

Ενδεικτικό Σχεδιάγραμμα

Πρόλογος

Η τεχνολογία στις μέρες μας ξεφεύγει από τον έλεγχο του ανθρώπου και η μηχανή γίνεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Αποτελεί μια δύναμη έξω και πέρα από τον άνθρωπο. Κυρίαρχο ιδανικό της εποχής μας είναι η τεχνολογική πρόοδος. Στο όνομα της θυσιάζονται τα πάντα. Ο άνθρωπος στρέφεται όχι στην ποιότητα ζωής αλλά στην ποιότητα των αγαθών. Τα οράματα και οι υψηλοί στόχοι δεν χαρακτηρίζουν την εποχή μας.

Κύριο Μέρος

Η τεχνολογία σήμερα δεν εξυπηρετεί απόλυτα τον άνθρωπο                                       
Ø  Η τεχνολογία δεν εξυπηρετεί τον άνθρωπο γιατί παράγει όπλα μαζικής καταστροφής τα οποία οπλίζουν το χέρι του δυνάστη για να εκμεταλλευθεί τον ανίσχυρο, τον αδύνατο λαό ο οποίος αποδυναμώνεται γιατί ο ισχυρός επεμβαίνει μέσω των όπλων για να επιβληθεί.

Ø  Δημιουργείται κίνδυνος για τον πλανήτη. Ο άνθρωπος καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και επιβάλλεται στη φύση μολύνοντας την. Ακόμα και οι μεταλλάξεις που κάνει μέσω της τεχνολογίας στα τρόφιμα βλάπτουν την υγεία του ανθρώπου. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος δημιουργούνται από την κακή χρήση της τεχνολογίας.

Ø  Ο άνθρωπος δίνει έμφαση σήμερα στην υπερτελειοποίηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και καταστρέφει τις πνευματικές, ηθικές αξίες, αποδυναμώνεται ηθικά. Απτό παράδειγμα αποτελεί η χρήση της τεχνολογίας στη δημιουργία του οργανωμένου εγκλήματος. Νέα συστήματα, αθέατα, χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και το έγκλημα δε γίνεται αντιληπτό.

Ø  Στην προσπάθεια του να προοδεύσει στο χώρο των επιστημών μέσω της τεχνολογίας ο άνθρωπος διέπραξε ύβρη, έγινε αλαζόνας και κατέστρεψε τον εαυτό του αλλά προκάλεσε και το φόβο για ένα αβέβαιο μέλλον. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η κλωνοποίηση η οποία χρησιμοποιείται σήμερα για να προκαλέσει στον άνθρωπο το φόβο για το αύριο.

Ø  Μέσω της τεχνολογίας ο άνθρωπος στράφηκε στην παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Τα Μ.Μ.Ε. παράγωγα της τεχνολογίας εξυπηρετούν την οικονομία αλλά προκαλούν και την ανισότητα μεταξύ των χωρών γιατί υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι ελέγχουν την οικονομία -οι ισχυροί- κι εκείνοι οι οποίοι γίνονται αντικείμενο οικονομικής εκμετάλλευσης εξαιτίας των πλουτοπαραγωγικών πηγών που διαθέτουν.

Συνδετική Παράγραφος

 Ο άνθρωπος πρέπει να στρέψει την τεχνολογία για το καλό του και την πρόοδο

Ø  Έχει χρέος να αναβαθμίσει το βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου και μάλιστα να βοηθήσει ώστε να μην υπάρχουν ανέσεις και ευμάρεια μόνο αλλά και ανθρωπιστικές αξίες. Για να το πετύχει αυτό ο άνθρωπος πρέπει να στρέψει την προσοχή του στον εξανθρωπισμό της τεχνολογίας. Να της δώσει δηλ. ανθρώπινο πρόσωπο.

Ø  Πρέπει να κατανοήσει ο άνθρωπος ότι η τεχνολογία θα συμβάλει αν χρησιμοποιηθεί σωστά στον πολλαπλασιασμό των επιστημών για τη δημιουργία μιας επιστημονικής ηθικής η οποία θα εξυπηρετεί τον άνθρωπο και θα συμβάλει στη βελτίωση των όρων ζωής του.

Ø  Αν μιλάμε σήμερα για κοινωνικό και οικονομικό χάσμα, αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην τεχνολογία. Οι μεν προηγμένες χώρες κάνουν χρήση της τεχνολογίας, οι δε υποανάπτυκτες δεν έχουν καν τεχνογνωσία. Επομένως η τεχνολογία θα πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και να γεφυρώνει τα χάσματα που υπάρχουν ανάμεσα στους λαούς και να μην αποτελεί προνόμιο των δυτικών χωρών.

Ø  Πιστεύουμε πως η τεχνολογία είναι πρόοδος αλλά η κακή χρήση της μηχανής δεσποτεία. Αν ο άνθρωπος χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να ερευνήσει-εξερευνήσει το διάστημα και να μελετήσει τον μικρόκοσμο του σύμπαντος, τότε αυτό θεωρείται τεχνολογική πρόοδος. Επομένως δεν πρέπει να αρνούμαστε την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλά πρέπει να θέτουμε φραγμούς στην τεχνολογική πρόοδο, όταν συνειδητοποιούμε ότι δεν υπηρετεί τον άνθρωπο.

Ø   Όλοι είμαστε γνώστες της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος και όλοι γνωρίζουμε πως μόνο μέσω της τεχνολογίας το περιβάλλον θα εξυγιανθεί. Όμως από την άλλη γνωρίζουμε πως τα συμφέροντα, ιδιαίτερα τα οικονομικά δεν επιτρέπουν τη χρήση της τεχνολογίας στην εξυγίανση του φυσικού περιβάλλοντος. Γι’ αυτό χρειάζεται να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος τη λογική, επομένως και την τεχνολογία για το καλό του.

Επίλογος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου